Päivitetty 29.8.2021.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen verkkokaupan palveluita.

Rekisterinpitäjä

Varalusikka (VAT: FI27528382)
Tuhkapakantie 26
29320 LEINEPERI

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin Ota yhteyttä -lomakkeen kautta.

Rekisterin nimi

Papergarden.fi-verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (Rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää mm. seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero (postitusta varten)
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • Asiakkaalta itseltään Internet-sivujen lomakkeiden kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.
  • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Varalusikan käytössä, paitsi Varalusikan käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäarvopalvelun tuottamiseen. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Varalusikan ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö tai avoimet laskut estä tietojen poistamista.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole Varalusikan tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Evästeiden käyttö

Varalusikka käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua. Evästeet ovat tarpeellisia kaupasta tilaamisen teknisen toteutuksen kannalta. Lue lisää Kyberturvallisuuskeskuksen sivuilta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti ja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ("Ylläpitäjä"). Jokaisella ylläpitäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Ylläpitäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää verkkokaupassa Omat tiedot -osiossa rekisterin sisältämiä tietojaan. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään (kts. yhteystiedot).

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (kts. yhteystiedot).

Tietosuojaselosteen muutokset

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.